Sistemes Microinformàtics i Xarxes

Codi: CFPM IC10

Grau: Grau Mitjà

Titulació: Tècnic/a

Durada

2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Competència general

Aquests estudis postobligatoris capaciten per:

 • Instal·lar i mantenir serveis de xarxes fixes i mòbils,
 • Instal·lar i mantenir serveis d’Internet i sistemes informàtics,
 • Prestar suport als usuaris i usuàries dels sistemes informàtics.

Continguts

 • Muntatge i Manteniment d'Equips (198 hores)
 • Sistemes Operatius Monolloc (132 hores)
 • Aplicacions Ofimàtiques (165 hores)
 • Sistemes Operatius en Xarxa (132 hores)
 • Xarxes Locals (165 hores)
 • Seguretat Informàtica (132 hores)
 • Serveis de Xarxa (165 hores)
 • Aplicacions Web (198 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
 • Anglès Tècnic (99 hores)
 • Síntesi (99 hores)
 • Formació en Centres de Treball (350 hores)

Per a més informació, consulteu currículum

Vies d’accés

 • 1 Accés directe
 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • haver superat el curs específic per a l'accés als cicles de grau mitjà,
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys,
 • haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.
 • 2 Prova d'accés

Per presentar-s'hi cal tenir complerts 17 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis pots accedir:

 • al batxillerat.
 • a un cicle de grau superior de formació professional.

Sortides professionals

Accéss al món laboral com a:

 • tècnic instal·lador i reparador o tècnica instal·ladora i reparadora d'equips informàtics;
 • tècnic o tècnica en manteniment de sistemes informàtics;
 • tècnic o tècnica en manteniment de serveis d'Internet;
 • tècnic o tècnica de suport informàtic;
 • tècnic o tècnica de xarxes de dades;
 • tècnic o tècnica en vendes de TIC per a sectors industrials;
 • reparador o reparadora de perifèrics de sistemes microinformàtics;
 • comercial de microinformàtica;
 • operador o operadora de teleassistència, i
 • operador o operadora de sistemes.