Empreses

L'Institut Jaume Balmes té acords amb diferents empreses del sector de les Tecnologies de la Informació per tal de què els alumnes puguin realitzar estades duals.

Les empreses acullen l’alumne i se’ls assigna un tutor d’empresa que farà la instrucció i el seguiment de l’alumne.

Les empreses valoren el treball de l’alumne, i aquesta valoració queda reflectida en l’avaluació curricular de l’alumne. Es considera que dues hores d’empresa equivalen a una hora de formació acadèmica.

La Dual, pas a pas

 • 1 L'empresa i l'institut contacten
 • 2 Visita de l'empresa (instal·lacions, etc)
 • 3 Signatura del conveni. S'estabeix el Pla d'Activitats de les tasques que l'alumne realitzarà durant l'estada.
 • 4 Selecció dels alumnes (encaix empresa-alumne)
 • 5 Període de proves de 100h (acord de FCT)
 • 6 Acord de Dual: Dual durant tot un curs escolar (1000 hores). Durant aquest període:
  • 6.1. Formació del tutor d'empresa
  • 6.2. Seguiment de les pràctiques (reunions i trucades)
  • 6.3. Avaluació de l'alumne (reconeixement acadèmic per part de l'empresa)
 • 7 Finalització de l'acord. Avaluació final.
 • 8 Possibilitat de contractació

Plataforma QBid

És l'eina online que proporciona el Departament d'Ensenyament i la Cambra de Comerç per tal de gestionar tots els convenis. L'utilitzen tant l'alumne, el tutor d'empresa i el tutor de l'institut.

Els tutors d'empresa reben una formació inicial (acreditada) per tal de què sàpiguen utilitzar l'eina i tot el que comporta la FP Dual.

Borsa de treball

Al INS Jaume Balmes tenim una Borsa de Treball on anem afegint totes les propostes que ens arriben del mercat laboral i de les empreses amigues. Hi tenen accés els alumnes que han obtingut el títol els darrers anys.

Contractes

La formació inicial de 100 hores és de FCT (Formació en Centres de Treball), i l'alumne no és treballador de l'empresa.

Quan l'alumne comença la Dual, hi ha dos tipus de contracte.

1. Beca

Alta a la Seguretat Social com a becari, amb bonificacions del 100% per a les empreses mitjanes i petites.

Retribució: 60% del SMI durant la primer meitat de l'estada; 70% del SMI durant la segona meitat. Es cobra la part proporcional de les hores (5h)

2. Contracte

Qualsevol contracte és vàlid. L'alumne passa a ser un treballador de l'empresa. Particularment, es vol potenciar el Contracte de Formació i Aprenentatge (CFA). De 1 a 3 anys, menors de 25 anys.

Bonificacions del 100% per a les empreses mitjanes i petites.

Retribució: no pot ser inferior al salari mínim (SMI). Es cobra la part proporcional de les hores (5h)

Beneficis per les empreses

Recuperem la figura de l'aprenent

Amb la FP Dual, l'empresa recupera la figura de l'aprenent. Podrà incorporar personal qualificat que ha format ell mateix durant un període llarg d'un any sencer amb uns costos laborals baixos. D'aquesta manera es facilita la incorporació de talent jove que ja coneix l'empresa i es garanteix el relleu generacional.

Formats en la cultura de l'empresa

Els alumnes que han fet l'estada Dual a l'empresa ja estan formats en la cultura, processos, metodologies i tecnologies de l'empresa (llenguatges de programació, frameworks).

Pla d'activitats alumne - empresa

L'empresa assignarà a l'alumne la figura del tutor d'empresa, que li farà el seguiment i tindrà comunicació amb el tutor de l'institut. L'empresa i l'institut pactaran el Pla d'Activitats que portarà a terme l'alumne durant tota l'estada, i la feina realitzada a l'empresa tindrà incidència amb l'expedient acadèmic.

Incorporació al mercat laboral

En un context de creixement de l'empresa, és molt possible que al finalitzar l'estada Dual l'alumne acabi incorporant-se a la plantilla.

Si la teva empresa està interessada en acollir un alumne de la FP Dual, omple si us plau el següent formulari:

[contact-form-7 id=»477″ html_class=»default»]

D'entre les empreses que col·laboren amb nosaltres trobem: