Oferta Formativa

A l’Institut Jaume Balmes tenim tota l’oferta formativa de la família d’informàtica:

Grau Superior d’Administració de Sistemes Informàtics

Estudis que capaciten per configurar, administrar i mantenir els sistemes informàtics i per garantir la funcionalitat, la integritat i els serveis del sistema. Garanteixen la qualificació tècnica adequada exigida com a requisit per ser empresa instal·ladora d’infraestructures comunes de telecomunicacions.

Més info

Grau Superior de Desenvolupament d’Aplicacions Web

Estudis que capaciten per desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’accessibilitat, usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts.

Més info

Grau Superior de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma

Estudis que capaciten per desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma, utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupament específics, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris de usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts.

Més info

Grau Mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes

Aquests estudis postobligatoris capaciten per instal·lar i mantenir serveis de xarxes fixes i mòbils, serveis d’Internet i sistemes informàtics i també per prestar suport als usuaris i usuàries.

Més info

Sabies que...

Un alumne pot començar fent el cicle formatiu de grau mitjà d'informàtica i després pot anar completant la seva formació amb la resta de cicles de grau superior. Fins i tot, com que a grau superior, el primer curs és comú un estudiant podria intentar fer els tres cicles de grau superior en només quatre cursos.

954

Alumnes

1827

Contractes laborals

430

Empreses

1954

Hores formatives