Empreses

L’Institut Jaume Balmes té acords amb diferents empreses del sector de les Tecnologies de la Informació per tal de què els alumnes puguin realitzar estades duals.

Les empreses acullen l’alumne i se’ls assigna un tutor d’empresa que farà la instrucció i el seguiment de l’alumne.

Les empreses valoren el treball de l’alumne, i aquesta valoració queda reflectida en l’avaluació curricular de l’alumne. Es considera que dues hores d’empresa equivalen a una hora de formació acadèmica.


Presentació curs 2022-2023

7 de setembre 2022 a la sala d’actes

Grau mitjà 15:30h

Grau superior 16:15h

Després de la presentació a la sala d’actes cada grup anirà a la seva aula

1r SMX: Aula 32 1r ASIX: Aula 45 1r DAM: Aula 12 1r DAW: Aula 11
2n SMX: Aula 21 2n ASIX: Aula 43 2n DAM: Dibuix 2n DAW: Aula 46
Reunió amb les famílies grau mitjà 15 de setembre 2022 a les 19:30h

Beneficis per les empreses

Recuperem la figura de l’aprenent

Amb la FP Dual, l’empresa recupera la figura de l’aprenent. Podrà incorporar personal qualificat que ha format ell mateix durant un període llarg d’un any sencer amb uns costos laborals baixos. D’aquesta manera es facilita la incorporació de talent jove que ja coneix l’empresa i es garanteix el relleu generacional.

Formats en la cultura de l’empresa

Els alumnes que han fet l’estada Dual a l’empresa ja estan formats en la cultura, processos, metodologies i tecnologies de l’empresa (llenguatges de programació, frameworks).

Pla d’activitats alumne – empresa

L’empresa assignarà a l’alumne la figura del tutor d’empresa, que li farà el seguiment i tindrà comunicació amb el tutor de l’institut. L’empresa i l’institut pactaran el Pla d’Activitats que portarà a terme l’alumne durant tota l’estada, i la feina realitzada a l’empresa tindrà incidència amb l’expedient acadèmic.

Incorporació al mercat laboral

En un context de creixement de l’empresa, és molt possible que al finalitzar l’estada Dual l’alumne acabi incorporant-se a la plantilla.

Si la teva empresa està interessada en acollir un alumne de la FP Dual, omple si us plau el següent formulari:

[contact-form-7 id=»477″ html_class=»default»]

D’entre les empreses que col·laboren amb nosaltres trobem: